Cơ quan thường trực: UBND xã Nga Hoàng, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ