Giới thiệu về xã

1. Vị trí địa lý, dân cư

Xã Nga Hoàng huyện Yên Lập là xã thuộc chương trình 229. Nằm cách trung tâm huyện 5 km; Phía Nam giáp với xã Thượng Long, Phía đông giáp Hưng Long, Phía bắc giáp xã Xuân Thuỷ, Phía tây giáp Trung Sơn có diện tích tự nhiên là: 694,19 ha. Tổng số là: 435 hộ với 1.516 nhân khẩu, dân số sinh sống trên địa bàn xã chủ yếu là dân tộc thiểu số chiếm 97% tổng dân số.

Toàn xã có 06 khu dân cư với 435 hộ và 1.516 nhân khẩu gồm có 4 dân tộc: Trong đó dân tộc Dao chiếm 51%, đân tộc Mường = 42 %, còn lại là dân tộc khác

2. Những đặc điểm nổi bật về kinh tế, văn hóa, xã hội

Về kinh tế: Cơ cấu các loại đất theo thực tế sử dụng đến ngày 31/12 hằng năm là 694,19 ha, Trong đó: Tỉ lệ đất trồng cây Nông nghiệp hằng năm (hằng năm và lâu năm) 124,69 ha = 17,9 %; Tỉ lệ đất trồng tập trung cây lâm nghiệp 499,01 ha =33,86 %; Tỉ lệ đất chuyên nuôi thủy sản = 49,15 ha = 3,34 %. Cơ cấu diện tích gieo trồng cây nông nghiệp hằng năm, bao gồm: Diện tích gieo trồng vụ Đông xuân = 101 ha; vụ mùa 200 ha; cơ cấu lao động đang làm việc do xã quản lí (phân theo ba nhóm ngành: Nông lâm, thủy sản; Công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ 100 %); vốn đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện trong 5 năm từ 20 tỷ đồng trở lên; đường giao thông trên địa bàn xã cứng hóa 17 km; kênh, mương nội đồng được kiên cố, cứng hóa 20 km; bình quân thu nhập 18 triệu đồng /người/ năm, dự kiến đến năm 2020 = 19 triệu đồng/người/năm. Bình quân lương thực đạt 585 kg/người/năm;

Về văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và môi trường: Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 1%/năm; tỉ lệ hộ nghèo 10%; tỉ lệ hộ cận nghèo 15%; tỉ lệ lao động qua đào tạo 25 %; tỉ lệ hộ sử dụng điện lưới 100%; tỉ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh > 95%; tỉ lệ trẻ em trong độ tuổi vào lớp 1 đạt 100%; số học sinh đi mẫu giáo đạt 98%; số học sinh đi nhà trẻ đạt 22 - 25%; tỉ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm phòng, đạt 100%; tỉ lệ hộ gia đình được cấp giấy chứng nhận gia đình văn hóa hằng năm > 85%; tỉ lệ Khu dân cư đạt khu văn hóa hằng năm từ 84,% trở lên; giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn; làm tốt công tác quốc phòng toàn dân, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo, cảnh giác chống “Diễn biến hòa bình - Bạo loạn lật đổ” củng cố xây dựng lực lượng và huấn luyện lực lượng đảm bảo nhiệm vụ chuyên môn mới. Đạt 19/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Những đặc sản, di tích, di sản, lễ hội truyền thống của địa phương.

+ Tết nhảy của đồng bào dân tộc Dao

 

Giới thiệu