Ủy ban nhân dân xã
  • Cập nhật: 30/12/2019
  • Lượt xem: 499 lượt xem

Ủy ban nhân dân xã

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Trịnh Tiến Xuân

Chủ tịch

0972275936

2.

Trịnh Tiến Dong

Phó Chủ tịch

09867757130