Tổ chức Chính trị - Xã hội
  • Cập nhật: 30/12/2019
  • Lượt xem: 493 lượt xem

Tổ chức Chính trị - Xã hội

 

TT

 

Họ tên

Chức danh

 

Số điện Thoại

1

Đinh Viết Thể

CT MTTQ

0979409400

2

Ngọc Phan

Bí thư Đoàn TN

0988148942

3

Trịnh Phú Nghiêm

Chủ tịch Hội Nông dân

0383827972

4

Trịnh Phú Vĩnh

Chủ tịch Hội CCB

0384488741

5

Hà Thị Khiêm

Chủ tịch Hội LHPN

0354458212

6

Hà Xuân Đô

Trưởng công an x

0976965757

7

Đinh Ngọc Thiết

Chỉ huy trưởng BCH QS

0344354246

8

Đinh Hoàng Hải

Tư pháp – Hộ tịch

0972272911

9

Trịnh Phú Khánh

Văn phòng – thống kê

0982190883

10

Trần Thị Hồng Xuân

Văn phòng – thống kê

0366115004

11

Triệu Thị Xuân

Kế toán – tài chính

0983734266

12

Trịnh Quý Nghĩa

Kế toán – tài chính

0979072300

13

Đỗ Văn Nhã

Địa chính - GTXD

0984209543

14

Nguyễn Thu Trang

Địa chính - GTXD

0975944853

15

Đinh Trung Sơn

VHXH

0972276482

16

Trịnh Phú Thông

VHXH

0984461085