Hội đồng nhân dân xã
  • Cập nhật: 30/12/2019
  • Lượt xem: 310 lượt xem

Hội đồng nhân dân xã

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Triệu Tiến Minh

Chủ tịch

 

2.

Phùng Xuân Dũng

Phó chủ tịch HĐND

0982190993