Đảng ủy xã
  • Cập nhật: 30/12/2019
  • Lượt xem: 634 lượt xem

Đảng ủy xã

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Triệu Tiến Minh

Bí thư Đảng ủy

 

2.

Đinh Ngọc Chi

P. Bí thư Đảng ủy

0358144334

3.

Trịnh Tiến Xuân

P. Bí thư Đảng ủy

0972275936